ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง
นักวิจัย : อมรรัตน์ ถนนแก้ว
คำค้น : เปรียบเทียบ , ทางเคมี , ปลาดุกเลี้ยง , การเก็บรักษา
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/39465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . (2550). การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . 2550. "การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . "การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว . การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษาของปลาดุกเลี้ยง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.