ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาศักยภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae โดยวิธีทางอณุพันธุศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาศักยภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae โดยวิธีทางอณุพันธุศาสตร์
นักวิจัย : พัชรินทร์ ครุฑเมือง
คำค้น : โรคแมลง , เชื้อรา , anisopliae , Metarhizium , ทางอณุพันธุศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/39100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . (2550). โครงการศึกษาศักยภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae โดยวิธีทางอณุพันธุศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . 2550. "โครงการศึกษาศักยภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae โดยวิธีทางอณุพันธุศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . "โครงการศึกษาศักยภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae โดยวิธีทางอณุพันธุศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง . โครงการศึกษาศักยภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลง Metarhizium anisopliae โดยวิธีทางอณุพันธุศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.