ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง
นักวิจัย : มนัส สุวรรณ
คำค้น : การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนัส สุวรรณ . (2550). การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ . 2550. "การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ . "การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
มนัส สุวรรณ . การบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.