ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
นักวิจัย : อภิเชษฐ์ บุญสูง
คำค้น : ห้องปฏิบัติ , พัฒนาการดำเนินงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิเชษฐ์ บุญสูง . (2550). การวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิเชษฐ์ บุญสูง . 2550. "การวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิเชษฐ์ บุญสูง . "การวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อภิเชษฐ์ บุญสูง . การวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.