ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไพเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไพเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ
นักวิจัย : รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย
คำค้น : แปรรูปอาหารต่อปริมาณไพเตท , การปลดปล่อยเกลือแร่ , ข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . (2550). ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไพเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . 2550. "ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไพเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . "ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไพเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
รัชฎา ตั้งวงศ์ไชย . ผลของกระบวนการแปรรูปอาหารต่อปริมาณไพเตทและการปลดปล่อยเกลือแร่ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่าง ๆ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.