ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีไลซ่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีไลซ่า
นักวิจัย : วีรจิตต์ โชติมงคล
คำค้น : ไลซ่า , เคโมไคน์ , อิโอทาสิน , อิโอสิโนฟิลิก , พยาธิหอยโข่ง , ผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ , น้ำไขสันหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38513
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีรจิตต์ โชติมงคล . (2550). การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีไลซ่า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรจิตต์ โชติมงคล . 2550. "การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีไลซ่า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีรจิตต์ โชติมงคล . "การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีไลซ่า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วีรจิตต์ โชติมงคล . การตรวจหาเคโมไคน์ชนิดอิโอทาสินในน้ำไขสันหลังของผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอิโอสิโนฟิลิกที่มีสาเหตุจากพยาธิหอยโข่งโดยวิธีไลซ่า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.