ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
คำค้น : อำเภอบ้านฝาง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , จังหวัดขอนแก่น , ครัวเรือนเกษตรกร , ที่ส่งผลต่อความยากจน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . 2550. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : กรณีศึกษาอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.