ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ชุมชนโนนม่วง และชุมชนสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ชุมชนโนนม่วง และชุมชนสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์
คำค้น : ผู้สูงอายุ , เสริมความเข้มแข็ง , ชุมชนโนนม่วง , ชุมชน , ชุมชนสามเหลี่ยม , จังหวัดขอนแก่น , การเกื้อหนุนทางสังคม , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ . (2550). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ชุมชนโนนม่วง และชุมชนสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ . 2550. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ชุมชนโนนม่วง และชุมชนสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ชุมชนโนนม่วง และชุมชนสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของการเกื้อหนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ชุมชนโนนม่วง และชุมชนสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.