ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat shock protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat shock protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน
นักวิจัย : สุภร กตเวทิน
คำค้น : เซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม , สภาพความเครียดเนื่อง , การฟื้นสภาพ , Shock , Protein , ความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภร กตเวทิน . (2550). การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat shock protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภร กตเวทิน . 2550. "การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat shock protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภร กตเวทิน . "การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat shock protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุภร กตเวทิน . การศึกษาการฟื้นสภาพ Heat shock protein 70 ในเซลล์เม็ดเลือดขาวโคนม ภายใต้สภาพความเครียดเนื่องจากความร้อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.