ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำละลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำละลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
นักวิจัย : พลธรรม ไชยฤทธิ์
คำค้น : ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ , ผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ , การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ , น้ำละลาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38223
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พลธรรม ไชยฤทธิ์ . (2550). การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำละลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พลธรรม ไชยฤทธิ์ . 2550. "การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำละลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พลธรรม ไชยฤทธิ์ . "การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำละลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
พลธรรม ไชยฤทธิ์ . การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำละลายของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.