ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร
นักวิจัย : สุพร นุชดำรงค์
คำค้น : อาหารเสริม , สัตว์ , สร้างรายได้ให้เกษตรกร , ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง , รังไหมอีรี่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/38045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพร นุชดำรงค์ . (2550). การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพร นุชดำรงค์ . 2550. "การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุพร นุชดำรงค์ . "การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุพร นุชดำรงค์ . การเพิ่มมูลค่ารังไหมอีรี่โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมในสัตว์และคน เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.