ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ปวยมะเร็งตับและท่อน้ำดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ปวยมะเร็งตับและท่อน้ำดี
นักวิจัย : ชูศรี คูชัยสิทธิ์
คำค้น : แนวปฏิบัติที่ , ท่อน้ำดี , ดูแลผู้ปวยมะเร็งตับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/37982
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ . (2550). การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ปวยมะเร็งตับและท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ . 2550. "การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ปวยมะเร็งตับและท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ . "การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ปวยมะเร็งตับและท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ . การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ปวยมะเร็งตับและท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.