ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากใบหม่อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากใบหม่อน
นักวิจัย : สุนันทา รัตนาโภ
คำค้น : ใบหม่อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/37177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนันทา รัตนาโภ . (2550). ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากใบหม่อน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุนันทา รัตนาโภ . 2550. "ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากใบหม่อน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุนันทา รัตนาโภ . "ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากใบหม่อน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุนันทา รัตนาโภ . ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากใบหม่อน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.