ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการวิจัยของสภาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการวิจัยของสภาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
นักวิจัย : วีนัส อุดมประเสริฐกุล
คำค้น : มุ่งสู่ความ , สภาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/36969
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . (2550). โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการวิจัยของสภาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . 2550. "โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการวิจัยของสภาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . "โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการวิจัยของสภาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการวิจัยของสภาวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.