ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย ระยะที่ 3

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย ระยะที่ 3
นักวิจัย : นิกร ดุสิตสิน
คำค้น : วัยรุ่นไทย , อนามัยการเจริญพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/36944
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิกร ดุสิตสิน . (2550). การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย ระยะที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิกร ดุสิตสิน . 2550. "การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย ระยะที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นิกร ดุสิตสิน . "การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย ระยะที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
นิกร ดุสิตสิน . การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นไทย ระยะที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.