ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการบริโภคสัตว์ปีก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการบริโภคสัตว์ปีก
นักวิจัย : วีนัส อุดมประเสริฐกุล
คำค้น : พฤติกรรม , การบริโภคสัตว์ปีก , ทัศนคติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/36943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . (2550). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการบริโภคสัตว์ปีก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . 2550. "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการบริโภคสัตว์ปีก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . "ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการบริโภคสัตว์ปีก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
วีนัส อุดมประเสริฐกุล . ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของการบริโภคสัตว์ปีก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.