ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สมบัติ อยู่เมือง
คำค้น : จังหวัดน่าน , สังคมอย่างยั่งยืน , ข้อมูลเชิง , บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/36745
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมบัติ อยู่เมือง . (2550). การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ อยู่เมือง . 2550. "การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมบัติ อยู่เมือง . "การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สมบัติ อยู่เมือง . การจัดทำระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.