ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
นักวิจัย : อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
คำค้น : เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/36701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี . (2550). การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี . 2550. "การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี . "การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี . การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.