ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำระบบบริหารสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดแระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำระบบบริหารสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดแระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นักวิจัย : สุชาติ ตันธนะเดชา
คำค้น : ส่งเสริมการให้ , สำนักงานปลัดแระทรวง , มนุษย์ , สังคม , บริหารสารสนเทศภูมิศาสตร์ , การอาสาช่วยเหลือสังคม , ความมั่นคง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/36512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ ตันธนะเดชา . (2550). การจัดทำระบบบริหารสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดแระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุชาติ ตันธนะเดชา . 2550. "การจัดทำระบบบริหารสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดแระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุชาติ ตันธนะเดชา . "การจัดทำระบบบริหารสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดแระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุชาติ ตันธนะเดชา . การจัดทำระบบบริหารสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดแระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.