ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก
นักวิจัย : สรวิศ แจ่มจำรูญ
คำค้น : วิจัย , พัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด , การส่งออก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/36342
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรวิศ แจ่มจำรูญ . (2550). วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรวิศ แจ่มจำรูญ . 2550. "วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สรวิศ แจ่มจำรูญ . "วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สรวิศ แจ่มจำรูญ . วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.