ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อยาที่ได้รับภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อยาที่ได้รับภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นักวิจัย : ลือชัย ศรีเงินยวง
คำค้น : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , ปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจ , ต่อยาที่ได้รับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/36024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลือชัย ศรีเงินยวง . (2550). การศึกษาปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อยาที่ได้รับภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลือชัย ศรีเงินยวง . 2550. "การศึกษาปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อยาที่ได้รับภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลือชัย ศรีเงินยวง . "การศึกษาปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อยาที่ได้รับภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ลือชัย ศรีเงินยวง . การศึกษาปรากฏการณ์ความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อยาที่ได้รับภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.