ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันและการไม่กลับไปเสพซ้ำของผู้เสพกัญชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันและการไม่กลับไปเสพซ้ำของผู้เสพกัญชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : ผ่องพรรณ อินเล็ก
คำค้น : ป้องกัน , ผู้เสพกัญชา , แรงสนับสนุนทางสังคม , ประสิทธิผล , จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การไม่กลับไปเสพซ้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/35596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผ่องพรรณ อินเล็ก . (2550). ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันและการไม่กลับไปเสพซ้ำของผู้เสพกัญชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผ่องพรรณ อินเล็ก . 2550. "ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันและการไม่กลับไปเสพซ้ำของผู้เสพกัญชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผ่องพรรณ อินเล็ก . "ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันและการไม่กลับไปเสพซ้ำของผู้เสพกัญชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ผ่องพรรณ อินเล็ก . ประสิทธิผลของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันและการไม่กลับไปเสพซ้ำของผู้เสพกัญชาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.