ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินศักภาพและพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของแต่ละภูมิภาค

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินศักภาพและพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของแต่ละภูมิภาค
นักวิจัย : รวีวรรณ เผ่ากัณหา
คำค้น : แต่ละภูมิภาค , พัฒนางานด้าน , ประเมินศักภาพ , บริการปฐมภูมิ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/35377
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . (2550). ประเมินศักภาพและพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของแต่ละภูมิภาค.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . 2550. "ประเมินศักภาพและพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของแต่ละภูมิภาค".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . "ประเมินศักภาพและพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของแต่ละภูมิภาค."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
รวีวรรณ เผ่ากัณหา . ประเมินศักภาพและพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของแต่ละภูมิภาค. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.