ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลสูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลสูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : อรพร หมื่นพล
คำค้น : อาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลสูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเชิงพาณิชย์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/34713
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรพร หมื่นพล . (2550). การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลสูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรพร หมื่นพล . 2550. "การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลสูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรพร หมื่นพล . "การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลสูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อรพร หมื่นพล . การพัฒนาอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลสูตรกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.