ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : มนัชยา มรรคอนันตโชติ
คำค้น : ชุมชน , ทรัพยากรธรรมชาติ , เชียงราย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG43N0028 , http://research.trf.or.th/node/5568
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบว่า ป่าห้วยไคร้ทั้งป่าดงและป่าแพะมีศักยภาพในการผลิตพืชจำนวน 701 ชนิด สัตว์และแมลงจำนวน 99 ชนิด และเห็ดจำนวน 64 ชนิด ชุมชนได้บริโภคตลอด 3 ฤดูกาล ฤดูร้อนกลุ่มพืชอาหารจำนวน 124 ชนิด พืชสมุนไพร 356 ชนิด พืชใช้จักสาน 26 ชนิด สัตว์และแมลง 42 ชนิด เห็ด 34 ชนิด ฤดูฝน กลุ่มพืชอาหารจำนวน 168 ชนิด พืชสมุนไพร 493 ชนิด พืชใช้จักสาน 26 ชนิด สัตว์และแมลง 42 ชนิด เห็ด 41 ชนิด ฤดูหนาวกลุ่มพืชอาหารจำนวน 129 ชนิด พืชสมุนไพร 389 ชนิด พืชใช้จักสาน 26 ชนิด สัตว์และแมลง 46 ชนิด เห็ด 34 ชนิด สามารถประกอบอาหารได้ 16 วิธี จำนวน 250 ตำหรับ มีแหล่งที่อยู่และระบบนิเวศที่แตกต่างกันในป่าดง และป่าแพะของป่าห้วยไคร้ มีที่อยู่ทั้งในน้ำ บนบกซึ่งอยู่บนดิน บนต้นไม้ ใต้ดิน

บรรณานุกรม :
มนัชยา มรรคอนันตโชติ . (2548). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มนัชยา มรรคอนันตโชติ . 2548. "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มนัชยา มรรคอนันตโชติ . "การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
มนัชยา มรรคอนันตโชติ . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.