ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว
นักวิจัย : สุนันทา วงศ์ปิยชน
คำค้น : ผลิตภัณฑ์ใหม่ , การแปรรูปอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/34117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนันทา วงศ์ปิยชน . (2550). การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุนันทา วงศ์ปิยชน . 2550. "การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สุนันทา วงศ์ปิยชน . "การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุนันทา วงศ์ปิยชน . การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ใหม่จากข้าว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.