ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและสรุปบทเรียนการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและสรุปบทเรียนการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร
นักวิจัย : มณี หงส์พิพิธ
คำค้น : ยโสธร , เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG50E0013 , http://research.trf.or.th/node/5508
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการการศึกษาและสรุปบทเรียนการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสรุปบทเรียนการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย เงื่อนไขของการตลาดทางเลือกที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการตลาดที่เหมาะสมในระยะต่อไป ผลการดำเนินงานทำให้ทราบถึงข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ และทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยความสำเร็จของการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการตลาดทางเลือกที่เหมาะสมกับเกษตรกร

บรรณานุกรม :
มณี หงส์พิพิธ . (2551). การศึกษาและสรุปบทเรียนการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มณี หงส์พิพิธ . 2551. "การศึกษาและสรุปบทเรียนการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
มณี หงส์พิพิธ . "การศึกษาและสรุปบทเรียนการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
มณี หงส์พิพิธ . การศึกษาและสรุปบทเรียนการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.