ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู
นักวิจัย : ปริญญา สิงห์เรือง
คำค้น : อุบลราชธานี , เกษตรอินทรีย์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG48E0007 , http://research.trf.or.th/node/5478
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย คือ 1.เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ของสมาชิกโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู 2.เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมูในการทำนาอินทรีย์ 3.เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาการทำนาอินทรีย์ของเกษตรกร โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมูในการทำนาอินทรีย์ 4.เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในหมู่บ้านดอนหมูให้ทำนาเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์และเก็บข้อมูลจากเอกสารการบันทึกการผลิตของสมาชิกและสังเกตจากการร่วมทำกิจกรรม

บรรณานุกรม :
ปริญญา สิงห์เรือง . (2550). ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปริญญา สิงห์เรือง . 2550. "ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปริญญา สิงห์เรือง . "ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
ปริญญา สิงห์เรือง . ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.