ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมและประหยัดสำหรับการปลูกอ้อยในจ.อุตรดิตถ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมและประหยัดสำหรับการปลูกอ้อยในจ.อุตรดิตถ์
นักวิจัย : บังอร ทองท้วม
คำค้น : ประหยัด , ทดสอบการ , จอุตรดิตถ์ , การปลูกอ้อย , ปุ๋ยเคมีเหมาะสม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/33178
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บังอร ทองท้วม . (2550). การวิจัยทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมและประหยัดสำหรับการปลูกอ้อยในจ.อุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บังอร ทองท้วม . 2550. "การวิจัยทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมและประหยัดสำหรับการปลูกอ้อยในจ.อุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บังอร ทองท้วม . "การวิจัยทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมและประหยัดสำหรับการปลูกอ้อยในจ.อุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
บังอร ทองท้วม . การวิจัยทดสอบการใช้ปุ๋ยเคมีเหมาะสมและประหยัดสำหรับการปลูกอ้อยในจ.อุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.