ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นักวิจัย : ศรีศักร วัลลิโภดม
คำค้น : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น , วัฒนธรรมพื้นบ้าน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA3980011 , http://research.trf.or.th/node/5393
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตามแนวคิดและวิธีการและประสบการณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่เน้นอดีตที่ห่างไกลของบ้านเมืองและดินแดนจากหลักฐานทางโบราณคดีอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์โบราณคดีกับประวัติศาสตร์สังคมที่เน้นอดีตของผู้คนที่อยู่รวมกันมาจนปัจจุบันนี้ ในท้องถิ่นหนึ่ง ๆ จากหลักฐานทางชาติพันธุ์วรรณา ประโยชน์ของการนำผลงานของโครงการนี้ ก็คือ สามารถนำไปใช้ในการอบรมครู และการสร้างหลักฐานการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้านและโรงเรียน รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้ แต่ที่ทำกันเป็นรูปธรรมขณะนี้ก็คือ นำไปใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพราะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นสามารถอธิบายความหมายของสิ่งของที่ตั้งแสดง รวมทั้งการสร้างเนื้อหาขึ้นพิมพ์เผยแพร่ด้วย

บรรณานุกรม :
ศรีศักร วัลลิโภดม . (2554). โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศรีศักร วัลลิโภดม . 2554. "โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศรีศักร วัลลิโภดม . "โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ศรีศักร วัลลิโภดม . โครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.