ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก
นักวิจัย : สุภัทรา อุไรวรรณ
คำค้น : ปลากดแก้วที่ผ่าน , การรอดตาย , การตอบสนองด้านการเจริญเติบโต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32781
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภัทรา อุไรวรรณ . (2550). การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภัทรา อุไรวรรณ . 2550. "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภัทรา อุไรวรรณ . "การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุภัทรา อุไรวรรณ . การตอบสนองด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.