ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมการคัดเลือกเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมการคัดเลือกเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี
นักวิจัย : สุภัทรา อุไรวรรณ
คำค้น : โปรแกรม , ผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32780
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภัทรา อุไรวรรณ . (2550). โปรแกรมการคัดเลือกเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภัทรา อุไรวรรณ . 2550. "โปรแกรมการคัดเลือกเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภัทรา อุไรวรรณ . "โปรแกรมการคัดเลือกเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สุภัทรา อุไรวรรณ . โปรแกรมการคัดเลือกเพื่อผลิตกุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.