ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ
นักวิจัย : วุฒิพงศ์ อารีกุล
คำค้น : การปรับปรุงภาพลายนิ้วมือ , การหาจุดอ้างอิง , ลายนิ้วมือ , วิธีการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ , อัลกอริทึมการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RMU4980027 , http://research.trf.or.th/node/5313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์คือการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติให้สามารถใช้งานได้จริงและเป็นสมบัติของคนไทย โดยงานวิจัยนี้จะเน้นการวิจัยและพัฒนาขั้นตอนวิธีการปรับปรุงภาพลายนิ้วมือ การหาจุดอ้างอิงของลายนิ้วมือ รวมทั้งการคิดค้นวิจัยขั้นตอนวิธีการเปรียบเทียบลายนิ้วมือแบบใหม่ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง ไม่ซับซ้อน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยได้ทำการทดสอบกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือมาตรฐานจากการแข่งขันการตรวจสอบลายนิ้วมือนานาชาติ สุดท้ายนี้ผลงานวิจัยจะนำไปใช้ในระบบไบโอเมตริกเพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้นี้

บรรณานุกรม :
วุฒิพงศ์ อารีกุล . (2553). การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วุฒิพงศ์ อารีกุล . 2553. "การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วุฒิพงศ์ อารีกุล . "การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. Print.
วุฒิพงศ์ อารีกุล . การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2553.