ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นักวิจัย : เอมอร พลชาติ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , สมใจ ศุภนาม , แสงดาว การุณยวนิช
คำค้น : เสริมสุขภาพ , แกนนำนักศึกษาพยาบาล , เครือข่าย , วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ , ผู้นำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32330
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอมอร พลชาติ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , สมใจ ศุภนาม , แสงดาว การุณยวนิช . (). การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอมอร พลชาติ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , สมใจ ศุภนาม , แสงดาว การุณยวนิช . . "การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอมอร พลชาติ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , สมใจ ศุภนาม , แสงดาว การุณยวนิช . "การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
เอมอร พลชาติ , นภัสกมล เพชรนรรัตน์ , วัชราพร เชยสุวรรณ , สมใจ ศุภนาม , แสงดาว การุณยวนิช . การพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบการพัฒนาแกนนำนักศึกษาพยาบาล ผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .