ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
นักวิจัย : สมสุดา ผู้พัฒน์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ , ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
คำค้น : สถานศึกษา , นักเรียน , คุณลักษณะที่พึงประสงค์ , คุณธรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมสุดา ผู้พัฒน์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ , ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ . (). การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมสุดา ผู้พัฒน์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ , ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ . . "การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมสุดา ผู้พัฒน์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ , ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ . "การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สมสุดา ผู้พัฒน์ , จุฬารัตน์ วัฒนะ , ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ , ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ . การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .