ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้
นักวิจัย : อาภรณ์ ชูดวง , อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , พงศ์เทพ จิระโร , วัชราพร เชยสุวรรณ
คำค้น : บุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภรณ์ ชูดวง , อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , พงศ์เทพ จิระโร , วัชราพร เชยสุวรรณ . (). การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาภรณ์ ชูดวง , อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , พงศ์เทพ จิระโร , วัชราพร เชยสุวรรณ . . "การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาภรณ์ ชูดวง , อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , พงศ์เทพ จิระโร , วัชราพร เชยสุวรรณ . "การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อาภรณ์ ชูดวง , อาทิตยา ดวงมณี , สิริรัตน์ เนียมอินทร์ , พงศ์เทพ จิระโร , วัชราพร เชยสุวรรณ . การศึกษาความพร้อมของบุคลากรสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ในการจัดการความรู้. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .