ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นักวิจัย : ชนุตรา เกิดมณี , วัชราพร เชยสุวรรณ , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์
คำค้น : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ , วิจัย , นักเรียนพยาบาลศาสตร์ , ประสิทธิผล , การฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนุตรา เกิดมณี , วัชราพร เชยสุวรรณ , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ . (). ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนุตรา เกิดมณี , วัชราพร เชยสุวรรณ , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ . . "ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนุตรา เกิดมณี , วัชราพร เชยสุวรรณ , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ . "ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ชนุตรา เกิดมณี , วัชราพร เชยสุวรรณ , อมรทิพย์ ณ บางช้าง , อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ . ประสิทธิผลของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัย เป็นฐานของนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .