ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพกรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพกรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักวิจัย : ชวลิต มณีศรี
คำค้น : ระดับอุดมศึกษา , ประยุกต์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชวลิต มณีศรี . (). การปรับปรุงบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพกรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชวลิต มณีศรี . . "การปรับปรุงบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพกรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ชวลิต มณีศรี . "การปรับปรุงบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพกรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ชวลิต มณีศรี . การปรับปรุงบริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประยุกต์ใช้การแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพกรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .