ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ของนิสิตพยาบาล

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ของนิสิตพยาบาล
นักวิจัย : จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์ , พรรณวิภา บรรณเกียรติ , สุภาภัค เภตราสุวรรณ
คำค้น : เรียนการสอน , วิชาสุขภาพจิต , นิสิตพยาบาล , การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์ , พรรณวิภา บรรณเกียรติ , สุภาภัค เภตราสุวรรณ . (). การศึกษาปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ของนิสิตพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์ , พรรณวิภา บรรณเกียรติ , สุภาภัค เภตราสุวรรณ . . "การศึกษาปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ของนิสิตพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์ , พรรณวิภา บรรณเกียรติ , สุภาภัค เภตราสุวรรณ . "การศึกษาปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ของนิสิตพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
จารุวรรณ ริ้วไพบูลย์ , พรรณวิภา บรรณเกียรติ , สุภาภัค เภตราสุวรรณ . การศึกษาปัญหาและความต้องการการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ของนิสิตพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .