ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
นักวิจัย : ศุภกฤษ ไชยศร
คำค้น : โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ , โรงเรียนวิถีพุทธ , ยุทธศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/32007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภกฤษ ไชยศร . (). การประเมินผลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภกฤษ ไชยศร . . "การประเมินผลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภกฤษ ไชยศร . "การประเมินผลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ศุภกฤษ ไชยศร . การประเมินผลและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .