ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์
นักวิจัย : อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ประภาพร พรหมเดชบุญ , กิรณา แต้อารักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , ณิชกานต์ มีลุน , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี
คำค้น : เข้าใจความ , สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล , มนุษย์ , ฟื้นฟูสุขภาพบุคคล , พฤติกรรมการปฏิบัติตน , บนฐานการเรียนรู้แบบ , ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , ชุมชน , ครอบครัว , ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ , นักศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31796
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ประภาพร พรหมเดชบุญ , กิรณา แต้อารักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , ณิชกานต์ มีลุน , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี . (). การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ประภาพร พรหมเดชบุญ , กิรณา แต้อารักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , ณิชกานต์ มีลุน , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี . . "การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ประภาพร พรหมเดชบุญ , กิรณา แต้อารักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , ณิชกานต์ มีลุน , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี . "การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อุทัยวรรณ ตรีนุชกร , อภิญญา ธรรมแสง , ประภาพร พรหมเดชบุญ , กิรณา แต้อารักษ์ , จันทนา กวีนัฏธยานนท์ , ณิชกานต์ มีลุน , บุญร่วม แก้วบุญเรือง , ประไพจิตร ชุมแวงวาปี . การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .