ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นักวิจัย : อรพิน เสละคร , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , สาคร สร้อยสังวาลย์
คำค้น : อาหาร , เรียนการสอนมาตรฐาน , มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , นำร่อง , คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรพิน เสละคร , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , สาคร สร้อยสังวาลย์ . (). โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรพิน เสละคร , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , สาคร สร้อยสังวาลย์ . . "โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรพิน เสละคร , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , สาคร สร้อยสังวาลย์ . "โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อรพิน เสละคร , คงศักดิ์ ศรีแก้ว , น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป , สาคร สร้อยสังวาลย์ . โครงการนำร่อง การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนมาตรฐาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .