ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อโครงการพลศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2550

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อโครงการพลศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2550
นักวิจัย : นำชัย เลวัลย์
คำค้น : โรงเรียนจังหวัดนครพนม , พลศึกษา , ข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา , ความคิดเห็น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นำชัย เลวัลย์ . (). ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อโครงการพลศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2550.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นำชัย เลวัลย์ . . "ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อโครงการพลศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2550".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นำชัย เลวัลย์ . "ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อโครงการพลศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2550."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
นำชัย เลวัลย์ . ความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีต่อโครงการพลศึกษา ในโรงเรียนจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2550. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .