ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2550

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2550
นักวิจัย : ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ , ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
คำค้น : ความคิดเห็นต่อ , เรียนรู้วิชาพลศึกษา , จังหวัดหนองคาย , นักเรียนช่วงชั้นที่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31714
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ , ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ . (). การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2550.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ , ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ . . "การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2550".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ , ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ . "การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2550."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ , ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์ . การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดหนองคาย ปีการศึกษา 2550. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .