ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : วิรัช วาณิชธนากุล
คำค้น : การค้าเป็นธรรม , จังหวัดพิษณุโลก , สหกรณ์ , เครือข่ายคุณค่า
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5140008 , http://research.trf.or.th/node/5134
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อต่อยอดเครือข่ายธุรกิจที่มี สกต.เป็นแกนนำ บนหลักการของ "เครือข่ายคุณค่า" 2.เพื่อสังเคราะห์ตัวแบบสำหรับกระบวนการปลูกจิตสำนึกความร่วมมือแก่ผู้นำองค์กรบนหลักการสหกรณ์ ผลการวิจัยกลุ่มวิจัยเชิงพื้นที่ ชุดโครงการการการวิจัยพัฒนาขบวนการสหกรณ์ระยะที่ 2 เครือข่ายคุณค่าเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นรายงานผลการดำเนินงานของทีมวิจัยเครือข่ายคุณค่าเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนเมษายน 2551 – กันยายน 2552

บรรณานุกรม :
วิรัช วาณิชธนากุล . (2554). โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิรัช วาณิชธนากุล . 2554. "โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิรัช วาณิชธนากุล . "โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
วิรัช วาณิชธนากุล . โครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.