ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือระบุนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือระบุนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : จิรดา วุฑฒยากร , ศิริเดช สุชีวะ
คำค้น : ระบุนักเรียน , ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย , ความสามารถทางภาษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31573
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรดา วุฑฒยากร , ศิริเดช สุชีวะ . (). การพัฒนาเครื่องมือระบุนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิรดา วุฑฒยากร , ศิริเดช สุชีวะ . . "การพัฒนาเครื่องมือระบุนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จิรดา วุฑฒยากร , ศิริเดช สุชีวะ . "การพัฒนาเครื่องมือระบุนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
จิรดา วุฑฒยากร , ศิริเดช สุชีวะ . การพัฒนาเครื่องมือระบุนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .