ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
นักวิจัย : เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , ศิริชัย กาญจนวาสี , ศิริเดช สุชีวะ
คำค้น : การบริหารจัด , บูรณาการ , สถานศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , ศิริชัย กาญจนวาสี , ศิริเดช สุชีวะ . (). รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , ศิริชัย กาญจนวาสี , ศิริเดช สุชีวะ . . "รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , ศิริชัย กาญจนวาสี , ศิริเดช สุชีวะ . "รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , ศิริชัย กาญจนวาสี , ศิริเดช สุชีวะ . รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .