ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทิศทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทิศทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า
นักวิจัย : วรรณา พิทักษ์ศานติ์ , กานตินุช สถิรมนัส , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน
คำค้น : สถาบันการพลศึกษา , ทิศทาง , ทศวรรษหน้า , สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31143
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา พิทักษ์ศานติ์ , กานตินุช สถิรมนัส , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน . (). ทิศทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณา พิทักษ์ศานติ์ , กานตินุช สถิรมนัส , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน . . "ทิศทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
วรรณา พิทักษ์ศานติ์ , กานตินุช สถิรมนัส , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน . "ทิศทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
วรรณา พิทักษ์ศานติ์ , กานตินุช สถิรมนัส , รายาศิต เต็งกูสุลัยมาน . ทิศทางการพัฒนาสถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .