ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันการพลศึกษา ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันการพลศึกษา ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
นักวิจัย : ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ
คำค้น : เปิดสอนหลักสูตรปริญญา , สาขาวิชาพลศึกษา , มหาบัณฑิต , ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันการพลศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31077
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ . (). การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันการพลศึกษา ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ . . "การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันการพลศึกษา ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ . "การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันการพลศึกษา ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ . การประเมินโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันการพลศึกษา ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .