ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและการสอนของครูแบบพึ่งพาตนเอง (โครงการปีที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและการสอนของครูแบบพึ่งพาตนเอง (โครงการปีที่ 1)
นักวิจัย : สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์
คำค้น : พึ่งพาตนเอง , เด็กนักเรียน , ปีที่ , ครูแบบ , การสอน , การเรียนรู้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/31006
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . (). การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและการสอนของครูแบบพึ่งพาตนเอง (โครงการปีที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . . "การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและการสอนของครูแบบพึ่งพาตนเอง (โครงการปีที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . "การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและการสอนของครูแบบพึ่งพาตนเอง (โครงการปีที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ . การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและการสอนของครูแบบพึ่งพาตนเอง (โครงการปีที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .